DECOR – אלומיניום

תריס המיועד לשמש הן כתריס הספקה והן, במידת הצורך, כתריס אוויר חוזר. תריסי ה- ST מיוצרים מאלומיניום ומוצעים במגוון מידות סטנדרטיות (ר' טבלה). תריסים אלו מתאפיינים במידת העומק הדקה שלהם המאפשרת המתאמה מדוייקת לקיר ללא בליטה (מצב 0).

שינוי גודל גופנים
ניגודיות