DECOR Y – אלומיניום

תריס דקורטיבי לפיזור האוויר בחלל המתאפיין במידות העומק הצרות שלו (13 מ"מ בלבד) המאפשרות התאמה לתקרות וקירות גבס מבלי שיהיה צורך בחיתוך של הניצבים בקיר. להבי התריס בעלי תצורה ייחודית שמסייעת לפיזור אופטימלי של האוויר בחלל. כיתר אחיו למשפחת התריסים הלינאריים ניתן גם תריס זה להזמנה בכל מידה רצוייה.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות