fbpx

דמפר להבים מנוגדים – פלסטיק

דמפר להבים מנוגדים

דמפר מרובע המיוצר מפלסטיק הנדסי בהזרקה מדוייקת

שבו מנגנון הסגירה והפתיחה של הולכת האוויר מבוסס על להבים מנוגדים הנסגרים ונפתחים

בשליטה ידנית ו/או אלקטרונית לבחירת הלקוח.

אינו מרעיש.

קטגוריה:

תיאור

כותרת

עבור למעלה