עינית זו בעלת נורית המהבהבת ברגע קבלת הוראה משלט ה- I.R במערכת מסוג VAT-6.