תרמוסטט מעל הטיח משמש כיחידת בקרה ושליטה אלקטרונית לדמפר פרופוציונאלי השומרת על טמפרטורת החדר הנדרשת.

ניתנת להתקנה בכל מערכת מיזוג אוויר קיימת

היחידה מבוסס על מיקרו בקר ומבצע את הוראות המשתמש. 

היחידה מספקת שליטה אופטימלית של הטמפרטורה הרצויה בעזרת כפתור בורר טמפבעל צג מורה על הטמפרטורה.

 ובורר מצבי הדמפר 1/3 2/3 פתוח ואוטומטי, מותקן מעל הטיח.