fbpx

דמפרים

דמפרים

הדמפרים משמשים לוויסות זרימת האוויר במערכות מיזוג מרכזיות ומיני מרכזיות. הדמפרים השונים, המיוצרים על ידי טויטופלסט במגוון תצורות, מאפשרים זרימת אוויר אופטימלית בהתאם לתנאי החלל ומהווים רכיב מודולארי בקו מוצרי טויטו ליין למערכות מיזוג מרכזי ומיני מרכזי. ויסות האוויר בדמפר מתבצע באמצעות מדפי ויסות שמאפשרים מגוון מצבים – החל מסגירה מלאה ועד פתיחה מלאה ובתווך שורת מצבי ביניים לבחירת לקוח הקצה. פעולת המדפים נשלטת באמצעים מכניים או אלקטרוניים לבחירת הלקוח ובהתאם לצרכיו. הדמפרים השונים – עגולים ואובליים (בעלי מדף ויסות בודד) או מרובעים (בעלי מערכת להבי ויסות מנוגדים), מיוצרים מפלסטיק או אלומיניום בסטנדרטים הגבוהים ביותר ומגיעים בהיצע מידות רחב.