fbpx

תריסי הספקה תקרתיים

תריסי הספקה תקרתיים

תריסי הספקה תקרתיים מיועדים לפיזור האוויר במערכות מיזוג מרכזיות ומיני מרכזיות ומהווים את יחידת הקצה הגלוייה של המערכת בתקרות חללי המבנה. התריסים התקרתיים מוצעים בתצורות עגולות או מרובעות, במגוון מידות סטנדרטיות רחב ובגימורים שונים, עם שוליים או בלעדיהם. תריסי ההספקה התקרתיים מיוצרים מאלומיניום או מפלסטיק בהזרקה מדוייקת.