fbpx

בקר לחיסכון בהפעלת מזגן ותאורה – C301M

הבקר משמש לחיסכון באנרגיה בעזרת גלאי תנועה בחדר ושליטה
על גופי התאורה והמזגן בחדר.
גלאי התנועה מחובר לבקר ומזהה נוכחות אדם בחדר.

  • שליטה על גופי תאורה.
  • שליטה על מיזוג אוויר.
  • קביעת זמן כיבוי.
  • פועל באופן עצמאי.
קטגוריה:

תיאור

כותרת

עבור למעלה