fbpx

חבק לשרשורי

רכיב פלסטיק בקוטר אוניברסלי המשמש להרכבה ואבטוח מדויקים של צינורות שרשורים המבטיחים את פריסתם הבטוחה בתוך חלל ההתקנה.

החבק ניתן להתאמה לכל צינור שרשורי ובכל קוטר.