מפצל כבל RJ-11 

מפצל זה משמש לכבלים עם ראש צר  מסוג RJ-11