fbpx

מרכזיה - פח

מרכזיה המיוצרת מפח ומבודדת לפי הזמנה מיוחדת שבה ניתן לתכנן ולייצר ללקוח

את מספר הפתחים וקוטרם במרכזיה, לטובת התאמה אופטימלית לחלל ולחללי המשנה.