fbpx

משקוף עץ לגריל

מסגרת עץ במידות מיוחדות המיועדת להתקנות בקירות בטון שבהם התבצעה חציבה.

המסגרות המותאמות לפי מידה רצויה משמשות לחיבור מדויק של מתאמים ותריסי הספקה במערכת המיזוג המיני מרכזית.