fbpx

מתאם לגריל אוויר חוזר

מתאם ייחודי המבטיח יניקת אוויר אופטימלית מתריסי אוויר חוזר לעבר פילטר היניקה הקבוע בגוף המזגן.

מתאם זה, המיוצר מפלסטיק ומוצע במגוון מידות סטנדרטיות

מומלץ מאוד להתקנה במערכת המיזוג המיני מרכזי

לטובת הארכת חיי המזגן וסירקולציית אוויר מיטבית במערכת.

(ר’ טבלה)