fbpx

מתאם לוח

מתאם ייחודי המיוצר מלוח (פלטת) פלסטיק לראש מתאם במגוון קטרים.

משמש להתאמה וחיבור בין:

תעלות מרובעות, משקופים, פתחים או חיבורים מיוחדים במערכת המיזוג המיני מרכזי.

ניתן לקבל בגדלים וקטרים שונים על פי הזמנת הלקוח.

(ר’ טבלה)