fbpx

עינית לשלט KFD ׁ(דגם חדש)

עינית KFD 612 לשלט RC-11

העינית מציגה את מצבי העבודה בעזרת 5 נוריות.

המערכת מפקחת ביעילות מירבית על טמפרטורת העבודה הרצויה.

ניתן לשלוט במערכת באמצעות העינית בלבד בעזרת הלחצן השחור .

במקרה חרום שהסוללות ריקות .

לשימוש עם שלט RC-11