fbpx

פתח ביקורת ביוב

דלת פלסטיק עם מסגרת חיצונית הניתנת לסגירה עם ידיות שנועדה לאפשר גישה לטיפול במערכות ביוב בבניין. הדלת מיוצרת במספר תצורות ונמכרת בכל מידה רצויה.