fbpx

פתח שירות דגם ציר

פתח שירות ייחודי ממשפחת המוצרים לענף הבניה ומיזוג האוויר של טויטופלסט.

מיוצר לרוב במידות גדולות, נפתח על גבי ציר מתכת ונסגר בתופסנים ייחודיים.

פתחי השירות מוצעים בקשת רחבה של מידות סטנדרטיות וכן בהזמנה מיוחדת בכל מידה שתידרש.

פתחי השירות מיוצרים מאלומיניום במגוון תצורות ומעוגנים באמצעי בטיחות.

עם שוליים או בלעדיהם וכן בהתאמה לקירות ותקרות מונמכות מגבס.

(ר’ טבלה)

מידות / Sizesיחידת מידה / Unit of measurement
400x400mm
400x600mm
400x800mm
540x540mm
600x600mm
600x1200mm