fbpx

פתח שירות - פלסטיק

פתח שירות ייחודי המיוצר מפלסטיק הנדסי בהזרקה מדוייקת .

ניתן לקבלו עם מסגרת וללא מסגרת (סמוי).

צבעו לבן – ניתן לקבלו בכל צבע RAL עפ”י דרישה מיוחדת .

דלת פתח שירות זה ניתן להסרה בקלות .

תפיסת דלת השירות למסגרת מסופקת עם ידיות לפתיחה ו/או קפיץ חוזר .

מידות / Sizesיחידת מידה / Unit of measurementמידות / Sizesיחידת מידה / Unit of measurement
150x150mm400x800mm
190x190mm540x540mm
300x300mm
400x400mm
400x600mm