fbpx

שקע לידית

יחידה מפלסטיק הנדסי שנועדה לחפות שקע בקיר בטון של חדר ממ”ד. היחידה מאפשרת לידית דלת הממ”ד להיכנס לתוך השקע ולהיפתח במצב מקסימלי מבלי לפגוע בקיר.