fbpx

DECOR עומק גבס - אלומיניום

תריס דקורטיבי לפיזור האוויר בחלל המתאפיין במידות העומק הצרות שלו

המאפשרות התאמה לתקרות וקירות גבס מבלי שיהיה צורך בחיתוך של הניצבים בקיר.

תריס דקורטיבי לפיזור האוויר בחלל המתאפיין במידות העומק הצרות שלו (13 מ”מ בלבד).

כיתר אחיו למשפחת התריסים הלינאריים ניתן גם תריס זה להזמנה בכל מידה רצויה.