fbpx

DECOR - אלומיניום

תריס המיועד לשמש הן כתריס הספקה והן, במידת הצורך, כתריס אוויר חוזר.

תריסי ה- ST מיוצרים מאלומיניום ומוצעים במגוון מידות סטנדרטיות.

תריסים אלו מתאפיינים במידת העומק הדקה שלהם המאפשרת המתאמה מדוייקת לקיר ללא בליטה (מצב 0).

(ר’ טבלה)